http://www.dhamma.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

www.sila5.com  เปิดตัวครั้งแรกพร้อมๆ กับกิจกรรมโครงการหมู่บ้านศีล 5 ของจังหวัดสระบุรี ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2557  ปัจจุบันจึงได้รวบรวมคำถามและคำตอบต่างๆ  ในการคีย์ข้อมูล  สรุปผลงาน  ดังนี้นะครับ

A. หมวดใบสมัคร

ถาม ใบสมัครดาวน์โหลดได้จากที่ไหน?
ตอบ ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.sila5.com เมนู ดาวโหลดเอกสาร หัวข้อใบสมัคร

ถาม ใบสมัครมีกี่แบบ ใช้อย่างไรบ้าง?
ตอบ ใบสมัครแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1.  สำหรับตัวแทนครอบครัว  โดยตัวแทนครอบครัวจะเป็นใครก็ได้ในครอบครัวไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว เมื่อสมัครคีย์ข้อมูลแล้วจะได้รับขึ้นการทะเบียนได้รับหมายเลขรหัสครอบครัวศีล 5

ส่วนที่ 2. สำหรับสมาชิกในครอบครับ (ตัวแทนครอบครัวไม่ต้องเขียนแผ่นนี้แล้ว)
เมื่อตัวแทนครอบครัวสมัครและคีย์ข้อมูลแล้ว  สมาชิกในครอบครัวก็จะลงทะเบียนเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันกับตัวแทนครอบครัว  โดยให้ระบุหมายเลขรหัสครอบครัว  หากไม่ทราบ  ให้ระบุชื่อตัวแทนครอบครัว  เพื่อตัวแทนและสมาชิกจะมีทะเบียนรายชื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกัน

- ส่วนที่ 1   มีแค่ 1 คน/ครอบครัว  เท่านั้นที่เป็นตัวแทนครอบครัว   (เมื่อสมัครเป็นตัวแทนครอบครัวแล้ว จะสมัครซ้ำเป็นตัวแทนครอบครัวอื่นไม่ได้  หรือจะสมัครเป็นสมาชิกของครอบครัวตัวเอง หรือคนอื่นก็ไม่ได้เช่นกัน)
- ส่วนที่ 2  มีกี่คนก็ได้   เขียนใบสมัครส่วนนี้เท่ากับจำนวนคน
- หากมีจำนวนคนรวมทั้งครอบครัวตั้งแต่ 50%  จะถือว่า  เป็นครอบครัวศีล 5  เช่น  ครอบครัววงค์ความดี  ทั้งครอบครัวมีสมาชิก 8 คน     ส่วนที่ 1 มีลูกสาวคนโตเป็นตัวแทนครอบครั ว  ส่วนที่ 2 มีสมาชิกคือ แม่  น้องสาว  น้องชาย  รวม 4 คนจากทั้งหมด 7 คน    4 คน จาก 8 คน  คือ 50%  จึงนับว่าครอบครัววงค์ความดี เป็นครอบครัวศีล 5

ถาม นักเรียนสมัครผ่านทางโรงเรียน เขียนใบสมัครอย่างไร?
ตอบ นักเรียนสามารถสมัครส่วนที่ 1 หรือ 2 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเป็นตัวแทนครอบครัวเองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัว
ตัวอย่างที่ 1  สมัครส่วนที่ 1  นักเรียนเป็นตัวแทนครอบครัว 
ด.ญ.งามใจ อยู่กับพ่อแม่และน้องสาวหนึ่งคน คุณครูชวนให้สมัครหมู่บ้านศีล 5 ด.ญ.งามใจจึงสมัครและนำไปบอกครอบครัว แม่ยินดีสมัครด้วย แต่แม่ไม่รู้หนังสือ ด.ญ.งามใจจึงรับเป็นตัวแทนครอบครัวเขียนใบสมัครส่วนที่ 1 และเขียนใบสมัครในส่วนที่ 2 ให้แม่ (น้องสาว ด.ญ.งามใจซึ่งอยู่โรงเรียนเดียวกันหากสมัครด้วยจะต้องสมัครส่วนที่ 2 โดยเลือก ด.ญ.งามใจเป็นตัวแทนครอบครัว)
ตัวอย่างที่ 2 สมัครส่วนที่ 2  นักเรียนเป็นสมาชิก
ด.ช.ปลื้มจิต อยู่กับพ่อแม่และพี่ชาย คุณครูพละชวนให้สมัครหมู่บ้านศีล 5 ด.ช.ปลื้มจิตดีใจมากที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ จึงไปบอกกับคุณพ่อ คุณพ่อเลยขอสมัครด้วยและเป็นตัวแทนครอบครัวเขียนใบสมัครส่วนที่ 1 และให้แม่ พี่ชาย และด.ช.ปลื้มจิตเขียนใบสมัครส่วนที่ 2

ตัวอย่างที่ 3 สมัครส่วนที่ 1  นักเรียนเป็นตัวแทนครอบครัว
ด.ช.ใจกล้า อยู่กับแม่และพ่อเลี้ยง ครูชวนสมัครหมู่บ้านศีล 5 ไม่กล้าไปบอกแม่กับพ่อเลี้ยงที่ดื่มเหล้าและเล่นไพ่เป็นประจำให้สมัคร แต่ตังเองอยากสมัคร จึงเขียนใบสมัครส่วนที่ 1 เป็นตัวแทนครอบครัว แต่ไม่มีใบสมัครส่วนที่ 2

เพิ่มเติม โรงเรียนไม่ใช่บ้าน ถ้านักเรียนสมัครยังคงใช้ที่อยู่ที่บ้านในการสมัครและเขียนชื่อโรงเรียนในช่องโรงเรียนของใบสมัคร การสรุปผล ก็สามารถสรุปได้ทั้งครอบครัวศีล 5 ตามที่อยู่บ้าน และโรงเรียนศีล 5 ตามชื่อโรงเรียนในใบสมัครของนักเรียน

ถาม ผอ.และคุณครูต้องการสมัคร เขียนใบสมัครอย่างไร?
ตอบ เหมือนนักเรียน คือใช้ที่อยู่บ้าน โดยจะเขียนใบสมัครส่วนที่ 1 หรือ 2 ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นตัวแทนครอบครัว
ข้อระวัง  มีความเข้าใจผิด จัดให้โรงเรียนเป็นบ้าน โดยให้ ผอ.เป็นตัวแทนครอบครัวเขียนใบสมัครส่วนที่ 1 และให้นักเรียนเป็นสมาชิกเขียนใบสมัครส่วนที่ 2 ซึ่งการทำวิธีนี้ จะทำให้การสรุปข้อมูลไม่เป็นไปตามความจริง 1. จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้านผิด เพราะโรงเรียนไม่ใช่ครัวเรีอนในหมู่บ้าน 2. จำนวนคนในหมู่บ้านผิด เช่น โรงเรียนชาติดี มีนักเรียน 500 คน อยู่ในหมู่บ้านสุขสันต์ ที่มีประชากร 300 คน การสมัครโดยให้นักเรียนทุกคนเอาที่อยู่โรงเรียนเขียนเป็นที่อยู่บ้าน ทำให้ยอดจำนวนผู้สมัครหมู่บ้านศีล 5 ของหมู่บ้านสุขสันต์มียอดนักเรียนไปรวมอยู่ เป็น 800 คน ซึ่งเป็นยอดที่ผิด
สรุปอีกครั้ง
- ครูและผู้ปกครองเขียนที่อยู่บ้านเพื่อสมัคร ยอดสรุปจะเข้าไปรวมอยู่ในครัวเรือนและหมู่บ้านของคนนั้น ๆ

- นักเรียนเขียนที่อยู่บ้านในช่องที่อยู่บ้าน เขียนชื่อโรงเรียนในช่องโรงเรียน ยอดสรุปครัวเรือน และหมู่บ้านเป็นไปตามที่อยู่บ้าน ยอดสรุปโรงเรียนเป็นไปตามชื่อโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่สมัคร

www.watpaknam.org/contact

วัดปากน้ำ เลขที่ 300 ถ.รัชมงคลประสาธน์ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160. สำนักงานประชาสัมพันธ์; 0-2467-0811, 0-2457-9042 Fax. 0-2869-0482

view

สถิติ

เปิดเว็บ02/02/2010
อัพเดท31/10/2016
ผู้เข้าชม590,415
เปิดเพจ697,138

แหล่งรวมธรรมะน่ารู้

อานิสงส์ของการเจริญเมตตา ๑๑ ประการ

ทำบุญแล้ว ทำไมต้องกรวดน้ำ

ชวนญาติให้มาทำบุญด้วยกัน แต่เขาไม่ยอมมา แต่ได้ฝากปัจจัยมาทำบุญด้วย เพราะเขาคิดว่า ตัวเองจะมาหรือไม่ อย่างไรก็ได้บุญ จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างไร

คำว่า ศีล มีความหมายอย่างไร

ชาวต่างชาติอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานบารมี ควรจะทำอย่างไร?

จีวรของพระสงฆ์จะต้องเป็นสีเหลืองหรือสีกรักเสมอไปหรือไม่?

เรามีวิธีการรักษาศีลห้าให้ถูกต้องอย่างไร และมีกุศโลบายและยุทธวิธีอย่างไรหรือไม่ ในการที่จะทำให้เรารักษาศีลห้าได้มั่นคงตลอดไป?

ทำอย่างไร จะเป็นนักบริหารที่สามารถครองใจให้ลูกน้องรักได้?

นักธุรกิจที่เข้าใจผิดๆว่า การที่ศาสนาสอนให้คนรักสันโดษและปล่อยวาง ไม่เข้ากับชีวิตของนักธุรกิจ จะมีคำอธิบายใด ที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดนี้?

ถ้าตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างดี แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จะมีอานิสงส์อย่างไร?

ในพุทธศาสนา มีหลักคำสอนซึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานบ้างหรือไม่?

ถ้าเราจำเป็นจะต้องคัดบุคคลที่ไม่มีคุณภาพออก เราจะมีหลักในการตัดสินใจอย่างไร?

เราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้องขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ลูกอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า การทำแท้งด้วยความจำเป็น

คุณพ่อเพิ่งจะเสียชีวิตไป และผมเป็นลูกชายคนโตที่ต้องดูแลคุณแม่และน้องสาว อยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ชี้แนะหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยครับ

ขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ช่วยแนะนำแนวทางในการสอนธรรมะแก่ผู้พิพากษาและข้าราชการด้วยคะ

ในกรณีที่แพทย์รักษาคนไข้ แต่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา ทำให้คนไข้เสียชีวิต ในกรณีเช่นนี้อยากกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า จะมีผลบาปต่อแพทย์ หรือไม่ เจ้าคะ

นักธุรกิจที่เข้าใจผิดๆว่า การที่ศาสนาสอนให้คนรักสันโดษและปล่อยวาง ไม่เข้ากับชีวิตของนักธุรกิจ จะมีคำอธิบายใด ที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดนี้?

ในพุทธศาสนา มีหลักคำสอนซึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานบ้างหรือไม่?

ทำอย่างไร จะเป็นนักบริหารที่สามารถครองใจให้ลูกน้องรักได้?

การทำทานในพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์อย่างไร และทำได้กี่ประเภท

ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง”

การถวายสังฆทาน จริงๆแล้วมีหลักอย่างไร และการถวายกับพระภิกษุรูปเดียว ถือเป็นสังฆทานหรือไม่ และการถวายสังฆทาน กับถวายแบบเจาะจง แบบไหนได้บุญมากกว่ากัน

ถ้าเราจำเป็นจะต้องคัดบุคคลที่ไม่มีคุณภาพออก เราจะมีหลักในการตัดสินใจอย่างไรบ้างครับ

ถ้าเราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้อง ขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ

ความเป็นมาของการเข้าพรรษา และกิจวัตรของพระภิกษุในช่วงนี้?

ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงเข้าพรรษา จึงจะได้บุญเต็มที่

การให้บุตรหลานบวชเรียนในช่วงเข้าพรรษา จะได้บุญมากกว่าการบวชเรียนช่วงอื่นหรือไม่

ถ้าเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้ว เราจะทราบได้อย่างไรว่า ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้บุญหรือไม่?

คนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์มีจริง เราจะมีวิธีการอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร?

ถ้าจะบอกคนข้างนอกที่ยังไม่ได้เข้าวัดว่า คนเราเกิดมาทำไม เราจะมีวิธีการที่จะบอกให้เขาได้เข้าใจอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร?

view